Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

7h ngày 12/5/2006, tức ngày 15/4 (âm lịch), tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Hà Nội), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản với các chương trình quy mô: Niệm Phật cầu gia bị, diễn văn Phật đản, Phật lịch 2.550, cử hành nghi lễ cúng dàng Đại lễ Phật đản. Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ làm Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Hà Nội. Kỷ niệm Ngày Phật đản năm nay, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng có kế hoạch thăm hỏi, tặng quà một số tăng ni các chùa có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung. Lực lượng Công an có kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các lễ hội trong dịp này của đạo Phật.

Những năm qua, đời sống đồng bào tôn giáo, trong đó có đạo Phật được cải thiện mạnh mẽ (chẳng hạn tại Hà Tây, thu nhập bình quân đầu người đạt tới 4,5 triệu đồng/năm). Hiện các tôn giáo ở nước ta nói chung, đạo Phật nói riêng đã đồng hành cùng dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều tấm gương trong đạo Phật đã nêu gương sống "tốt đời, đẹp đạo", trong đó xuất hiện nhiều gương làm tốt công tác giữ gìn an ninh - trật tự tại địa phương.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ khẳng định, thực tế đời sống, sinh hoạt của Phật giáo cũng như cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam hoàn toàn không có chuyện mất tự do tôn giáo như luận điệu của một số kẻ xấu. Những người theo đạo Phật cũng như các tôn giáo khác luôn có ý thức đấu tranh, bài trừ những hành vi phá hoại, gây mất đoàn kết, đảm bảo đời sống bình thường của các tôn giáo ở Việt Nam. Dịp Đại lễ Phật đản năm nay, với sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và nhân dân càng chứng tỏ sự đoàn kết một lòng của đồng bào tôn giáo.

Theo ông Ngô Yên Thi, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta, trong đó có đạo Phật đảm bảo đúng pháp luật. Trong 3 năm từ 2003-2005, số chức sắc được phong chức, bổ nhiệm và thuyên chuyển là 3.621 vị; số chức sắc được đào tạo qua trường lớp về tôn giáo là 14.446. Thực tế, Chính phủ đang tập trung việc bảo đảm và tạo các điều kiện cần thiết để đồng bào tín đồ các tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên sinh hoạt tôn giáo ổn định, hiện có 47 chi hội đã được công nhận. Các tổ chức, cá nhân tôn giáo được tạo điều kiện mở rộng quan hệ đối ngoại với các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong khu vực và quốc tế

Đăng Phan