Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của Đắk Nông trong những năm qua. Góp ý định hướng phát triển của Đắk Nông trong những năm tới, đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ: Muốn phát triển nhanh, tỉnh cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, các công trình điện, công trình thủy lợi; gắn các vùng cây tập trung với công nghiệp chế biến để tăng giá trị sản phẩm và tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Đắk Nông có nhiều tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế như nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú; đất đai mầu mỡ, môi trường khí hậu rất thuận lợi cho canh tác nông nghiệp, chăn nuôi và du lịch - dịch vụ.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh chung với nhân dân các dân tộc xã Quảng Khê, huyện Đắc Glong. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Tổng Bí thư lưu ý: Quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương phải có tầm nhìn rộng và xa, gắn với kế hoạch phát triển chung của cả nước, của cả vùng. Đặc biệt, Đắk Nông gần với các thành phố, trọng điểm kinh tế của miền Trung và vùng kinh tế động lực phía Nam, TP Hồ Chí Minh, đây cũng là lợi thế để phát triển. Trong phát triển kinh tế, tỉnh phải chú trọng bảo vệ môi trường, cũng như bảo tồn, gìn giữ những văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên…

Là tỉnh miền núi có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong quá trình xây dựng nông thôn mới phải chú ý giữ gìn bản sắc của mỗi dân tộc và bảo đảm sự phát triển bình đẳng, hài hòa giữa các dân tộc, đây là cơ sở quan trọng để đoàn kết, gắn bó các dân tộc anh em.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp vào năm tới, Tổng Bí thư đề nghị: Đảng bộ tỉnh cần đánh giá nghiêm túc, sâu sát, rút ra những bài học thành công và chưa thành công trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương những năm qua nhằm rút kinh nghiệm, bổ sung cho định hướng phát triển những năm tới. Bên cạnh đó, phải chuẩn bị tốt về nhân sự, cụ thể là chuẩn bị cán bộ cho các cấp ủy khóa tới. Cấp ủy Đảng khóa tới phải tiêu biểu cho sự đoàn kết, nhất trí và trí tuệ để đảm bảo lãnh đạo địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Đắk Nông, đồng chí Tổng Bí thư đã đến thăm và tặng quà các già làng, trưởng bản tiêu biểu của xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong

PV-TTXVN