Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc giao các CVHK bố trí kinh phí hơn 864 triệu đồng cho các đoàn đi nước ngoài có thành phần không phải là người của CVHK.

Kết luận thanh tra nêu rõ, CVHK miền Trung chi vượt hơn 500 triệu đồng, còn miền Bắc và miền Trung thì mỗi đơn vị chi vượt hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản chi vượt trên vẫn được Cục HKVN duyệt quyết toán. Về công tác bổ nhiệm nhân sự, qua kiểm tra, đoàn thanh tra cũng nhận thấy tại CVHK miền Bắc, miền Trung và miền Nam quy trình bổ nhiệm không có tờ trình xin chủ trương bổ nhiệm theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT. Một số nhân sự tại thời điểm bổ nhiệm chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị, thậm chí tại các đơn vị trên còn bổ nhiệm sai so với quy hoạch đã được phê duyệt là 19 trường hợp.

Về công tác tuyển dụng, qua thanh tra cũng phát hiện 12 trường hợp tuyển dụng vào làm việc tại các CVHK chưa đúng theo kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt hoặc chưa sát với tiêu chuẩn vị trí việc làm. Bên cạnh đó, CVHK miền Bắc và miền Trung còn ký hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế không đúng quy định đối với 26 trường hợp…

Đặng Nhật