>>Chuyện lưu thông qua hầm Thủ Thiêm

Đoàn Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước (HĐNTNN) do Phó Chủ tịch HĐNTNN, GS, TS Nguyễn Văn Liên làm Trưởng đoàn. Trong văn bản mới nhất gửi UBND thành phố HCM, HĐNTNN cho biết: Đối với đường phía quận 2, hiện nay hầu hết đoạn đường đã thi công đến kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Nhà thầu đã tiến hành quan trắc lún và có báo cáo là toàn bộ tuyến đường đã thi công đang tiếp tục lún quá mức dự kiến, cao độ hiện tại thấp hơn cao độ thiết kế từ 7-15cm (có đoạn thấp hơn cao độ tối thiểu +2,163m). Khu vực lún  nhất  hiện  nay ở gần đầu vào Trạm thu phí phía Thủ Thiêm.

Ngoài ra, Hội đồng cũng đã phát hiện một số vị trí bị thấm cục bộ tại đầu đốt hầm số 1, đầu hầm số 2 trong phạm vi bản nắp hầm, gần sát vành thép của mỗi đốt hầm và tại một vài vết nứt đứng thành hầm, dù là chỉ nhìn bằng mắt thường.

Để khắc phục hiện tượng thấm cục bộ các đốt hầm đã dìm, các chuyên gia khuyến cáo không sơn phủ vết thấm, mà tiếp tục theo dõi sự phát triển thấm, tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp xử lý triệt để, bảo đảm lâu dài và báo cáo HĐNTNN để theo dõi và phối hợp giải quyết.

Theo GS-TS Nguyễn Văn Liên, Hội đồng cũng đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu lập báo cáo phân tích hiệu quả thực tế của bấc thấm ngang nhưng cho đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện

T.Huyền