Việc khai quật và tìm kiếm này căn cứ theo một bản thông báo của Hội Cựu chiến binh Mỹ cung cấp cho phía Việt Nam trong chuyến thăm Quảng Trị vào đầu tháng 7 về vị trí chôn 172 thi hài quân giải phóng hy sinh trong trận tấn công cứ điểm Cồn Tiên - Dốc Miếu.

Bản thông báo này cho biết, sau khi 172 chiến sĩ quân giải phóng hy sinh được vài ngày, lính Mỹ đã dùng xe húc đào hố rồi chôn chung thi hài các chiến sĩ quân giải phóng tại vị trí kể trên. Tuy nhiên, trong thông báo không nói rõ các chiến sĩ quân giải phóng thuộc đơn vị nào.

Hiện tại, các cán bộ, chiến sĩ Huyện đội Gio Linh đang tích cực khai quật mở rộng để tìm kiếm và cất bốc các hài cốt liệt sĩ cũng như xác minh đơn vị và danh tính cho các liệt sĩ

T.B.