Tại thời điểm kiểm tra đang lưu giữ 7 tấn măng các lọai, 10 lít hóa chất và 3 bịch bột màu vàng để tạo màu cho măng không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng. Nước thải ngâm măng có pha hóa chất được xả thẳng ra môi trường.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lấy mẫu đưa đi phân tích, giám định. Vụ việc đang được làm rõ để xử lý

P.N.