Cuộc thi được tổ chức với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc bảo vệ, gìn giữ và sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững.

Cuộc thi “Nước và sự sống” nhận các sản phẩm dự thi là các mô hình, giải pháp, sáng kiến, thiết kế mới hoặc đổi mới các giải pháp đã có sẵn nhằm giải quyết các thách thức về môi trường nước và quản lý tài nguyên nước, tập trung vào 3 lĩnh vực: Xâm nhập mặn, hạn hán và ô nhiễm nguồn nước. Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 25, theo hai hình thức: cá nhân hoặc nhóm. Các ý tưởng xuất sắc, có tính ứng dụng cao trong thực tế sẽ được phát triển và nhân rộng trên toàn quốc, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, tiết kiệm, xử lý và bảo vệ nguồn nước.

Ban tổ chức sẽ chấm hai vòng, chọn ra 12 tác phẩm xuất sắc trong 3 lĩnh vực với tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng kèm theo các khóa đào tạo phát triển dự án và học bổng. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 14/5 đến hết ngày 30-10-2016.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12-2016. 

Nguyễn Cúc