Đối tượng tham dự cuộc thi là các em thiếu nhi Việt Nam, từ 7 đến 15 tuổi, đang sinh hoạt, học tập tại các trường tiểu học, THCS, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống học tập tại nước ngoài; và thiếu nhi là người nước ngoài đang học tập, sinh sống tại Việt Nam. Thời hạn nhận bài dự thi sẽ kéo dài đến ngày 30/4/2014. Nơi nhận bài dự thi là Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, tầng 7, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

H.T.