20 năm qua, BHXH Việt Nam đã đạt được những bước tiến vững chắc. Đến nay, việc tham gia BHXH đã được mở rộng đến người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế với cả 2 loại hình bắt buộc và tự nguyện.

Trong năm qua, có hơn 11,3 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 64,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), hơn 9 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Cũng trong thời gian này, toàn ngành đã giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho hơn 1,6 triệu người hưởng BHXH thường xuyên, gần 70 triệu lượt người giải quyết chế độ trợ cấp một lần và các chế độ BHXH ngắn hạn; lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng của hơn 2,7 triệu người được chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn.

Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, toàn ngành phấn đấu đến hết năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, BHYT.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những nỗ lực, đóng góp và thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH đã đạt được trong suốt 20 năm qua và đề nghị: “Chủ động phối hợp với các bộ, ngành triển khai có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Đề án BHYT toàn dân và chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt triển khai thực hiện nhiệm vụ công dân có quyền được bảo đảm về an sinh xã hội theo quy định của Hiến pháp. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước”.

Thu Uyên