Cụ thể, kiểm tra và xử lý những hiện tượng như người dân mở hàng rào bảo vệ đường cao tốc đoạn giữa Km44 - Km45, căng lều bạt và chăn thả trâu bò phía trong hàng rào bảo vệ đường cao tốc; xuất hiện một số hộ dân xây dựng nhà, đấu nối vào đường gom, trồng và kéo dây điện gần hàng rào, có khả năng cao vi phạm hành lang an toàn đường cao tốc; đề xuất phương án khai thác các thiết bị cân xe tốc độ thấp đã được đầu tư tại các trạm thu phí để phục vụ việc thu thập dữ liệu xe quá tải lưu thông trên tuyến; mâu thuẫn về tốc độ tối đa cho phép tại ký hiệu sơn trên mặt đường và biển báo treo ở đoạn đầu tuyến (sau trạm thu phí Chợ Đệm). Thời hạn xử lý những vấn đề trên trước ngày 7/5/2013

T. Huyền