Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của cư dân 2 bên đầu phà Bãi Cháy cũ và khách du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định giao cho Công ty Quản lý cầu phà Quảng Ninh khôi phục lại hoạt động vận chuyển hành khách qua bến phà Bãi Cháy sau một thời gian dừng, do đã có cầu Bãi Cháy.

Đến ngày 9/3 (tức sau 28 ngày vận hành) đã tổ chức được gần 1.700 chuyến phà với gần 7.000 lượt khách, doanh thu đạt gần 15 triệu đồng. Doanh số thấp là điều đã được tiên lượng. Nhưng thấp đến mức thu không đủ chi, có ngày chỉ thu được 21.000 đồng đã khiến công ty chủ quản phải bù lỗ tiền dầu mỗi ngày trên 1 triệu đồng.

Hiện chưa biết nếu duy trì kéo dài hoạt động của bến phà này, kinh phí lỗ sẽ được bù đắp từ đâu?

L.M.T.