Theo TTXVN, tại hội thảo bàn về vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội, ngày 28/12, do Cục Bảo vệ môi trường tổ chức, hầu hết các đại biểu đều nhận định: Môi trường không khí ở hầu hết các đô thị Việt Nam đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Bằng những dẫn liệu cụ thể, nhất là nồng độ bụi hạt TSP, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng khẳng định điều này và cho rằng: Đây chính là tác nhân gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng và ô nhiễm môi trường. Các thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất là TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng với nồng độ bụi hạt TSP gấp 2-3,5 lần tiêu chuẩn cho phép.

Theo các chuyên gia môi trường, với tốc độ phát triển không có quy hoạch như hiện nay, dự báo đến năm 2010, lượng thải bụi hạt TSP gấp 3 lần so với năm 1995, do hoạt động công nghiệp vật liệu xây dựng (chiếm 87%), còn lại là dịch vụ, sinh hoạt, công nghiệp gây ra.

Ở một số khu công nghiệp, nồng độ ô nhiễm khí SO2 đã vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Nhiều thành phố có nồng độ CO lớn vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, đặc biệt là ở những nút giao thông lớn hơn 5mg/m3

PV