Hiện nay, Tổng cục Môi trường đã và đang thực hiện quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường quốc gia, quan trắc mang tính liên vùng, liên tỉnh và xuyên biên giới, quan trắc tại các điểm nóng, đặc thù và nhạy cảm về môi trường trên phạm vi địa bàn các tỉnh, TP trực thuộc trung ương gồm: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thống kê kết quả quan trắc môi trường không khí các tỉnh miền Bắc đợt tháng 2 cho thấy, môi trường không khí tiếp tục bị ô nhiễm tổng bụi lơ lửng (TSP) và tiếng ồn. Các thông số khác NO2, CO, SO2, Pb nằm trong giới hạn cho phép.

Ô nhiễm bụi biểu hiện rõ nhất tại các trục giao thông và khu công nghiệp.

Ô nhiễm bụi biểu hiện rõ nhất tại các trục giao thông và khu công nghiệp, điển hình Khu công nghiệp Phố Nối A, Khu công nghiệp Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên) và Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương.

Giá trị ô nhiễm tổng bụi lơ lửng (TSP) trung bình lớn nhất là 452,3µg/m3 tại Khu công nghiệp Đại An, vượt 1,5 lần so với quy chuẩn cho phép. Giá trị TSP đợt tháng 2 duy trì ở mức xấp xỉ và vượt so với quy chuẩn cho phép.

So với đợt cuối của năm 2019, giá trị TSP đợt tháng 2 có xu hướng tương đồng do cùng trong giai đoạn mùa khô, trừ một số ít điểm có xu hướng tăng nhẹ so với đợt tháng 11/2019 (Khu công nghiệp Phố Nối A, Như Quỳnh, Phố Nối; Khu công nghiệp Đại An - Hải Dương).

Kết quả quan trắc tiếng ồn đợt tháng 2 cho thấy, có 25/31 vị trí có tiếng ồn chạm ngưỡng và vượt giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA, áp dụng với khung thời gian từ 6-21h). Mức ồn thấp nhất tại điểm quan trắc khu Khu dân cư gần cảng Sơn Dương, cao nhất đo được tại điểm quan trắc Khu công nghiệp Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh). So sánh với kết quả quan trắc tháng 11/2019 cho thấy, mức ồn có xu hướng giảm nhẹ.

Về môi trường nước, kết quả tính toán giá trị phản ánh chất lượng môi trường nước trên các lưu vực sông khu vực phía Bắc khá tốt. Trong số 185 điểm quan trắc trên 5 lưu vực sông thì có đến 70% các điểm quan trắc có giá trị đạt ở mức rất tốt đến tốt; 18% ở mức trung bình và 12% số điểm quan trắc có giá trị ở mức kém, mức xấu.

N.Yến