Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý trên địa bàn, tỉnh Ninh Bình đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về ANTT, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, tích cực, chủ động phòng ngừa, tỉnh Ninh Bình cũng chú trọng xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả như: "Dòng họ tự quản về ANTT", "Xứ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu", "Làng chài bình yên".

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Thế Tiệm biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy của tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua; và nhấn mạnh thời gian tới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời với việc phát triển kinh tế - xã hội sẽ xuất hiện nhiều loại tội phạm mới là thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm. Do vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phát huy những thành tích đã đạt được, đấu tranh quyết liệt hơn nữa với các loại tội phạm

Nguyễn Bình - Văn Công