Qua kiểm tra tại các trung tâm y tế dự phòng (TTYTDP), TTYT huyện và trạm y tế xã, các đoàn kiểm tra đã phát hiện một số sinh phẩm chưa có số đăng ký lưu hành nhưng vẫn sử dụng (TTYTDP Trà Vinh, Vĩnh Long, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng).

Qua thanh tra, kiểm tra 22 cơ sở nhập khẩu, kinh doanh VXSPYT, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh không đúng phạm vi hành nghề; 2 cơ sở kinh doanh không có chứng chỉ hành nghề; 4 cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh VXSPYT hoặc có nhưng hết hạn sử dụng; 4 cơ sở nhập khẩu, kinh doanh SPYT chưa có số đăng ký lưu hành...

H.C.