Huyện Đầm Dơi, Phú Tân, Cái Nước và các xã ven thành phố Cà Mau là những địa phương có nhiều lao động làm việc tại các địa phương khác. Nơi lao động tỉnh Cà Mau đến làm việc nhiều nhất là Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vùng Tàu, Bình Phước và TP Hồ Chí Minh.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Lê Văn Hiệp - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội cho biết, việc lao động làm việc tại các tỉnh ngoài cần phải đặt dưới sự quản lý của chính quyền nhằm cân đối cung - cầu lao động sản xuất của địa phương. Thời gian tới tỉnh sẽ phát triển nhiều loại hình dịch vụ, qua đó tạo thêm việc làm tại chỗ cho lao động

T.S.