Dự án Hệ thống thu gom và vận chuyển khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 & 106, giai đoạn 1 và dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu công nghiệp (KCN) Tiền Hải - Thái Bình gồm: Phần trung nguồn với hệ thống tiếp nhận khí trên giàn Thái Bình, hệ thống đường ống dẫn khí từ giàn khí Thái Bình (lô 102) về Trung tâm phân phối khí Tiền Hải (trong KCN Tiền Hải - xã Đông Cơ - huyện Tiền Hải) với chiều dài 24km, qua 3 xã Đông Cơ, Đông Minh, Nam Thịnh (huyện Tiền Hải), khí thiên nhiên được chuyển qua phần hạ nguồn gồm hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải và hệ thống nén khí cao áp (CNG) để vận chuyển bằng xe đến các hộ công nghiệp xa KCN Tiền Hải.

Công trình khởi công tháng 5-2014. Đến hết tháng 5-2015, dự án cơ bản hoàn thành. Ngày 4-8-2015, dự án được cấp phép hoạt động. Ngày 7-8-2015, đón dòng khí đầu tiên từ ngoài khơi bể Sông Hồng vào đất liền.

Cơ quan chức năng thông tin đến người dân chương trình truyền thông bảo vệ an ninh an toàn dầu khí biển.

Ngày 28-9-2015, hệ thống thu gom, phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102&106, giai đoạn 1 được khánh thành; đang cung cấp trung bình 300.000m3 khí/ngày, cung cấp khí nhiên liệu cho các hộ công nghiệp Tiền Hải và khí CNG cho các hộ công nghiệp phía Bắc.

Ngay từ khi công trình chuẩn bị vào hoạt động, PV GAS đã tích cực thể hiện sự chủ động và nhiệt thành giải quyết các vấn đề gắn với lợi ích của cộng đồng nơi công trình đi qua; ký kết “Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các công trình khí” với Công an tỉnh Thái Bình; ký kết “Kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các công trình khí khu vực gần bờ với Bộ đội Biên phòng Tỉnh.

Ngày 25 đến 27-8-2015, PV GAS chủ trì và cùng chính quyền địa phương tổ chức truyền thông tập trung tại trụ sở UBND 3 xã kể trên, với sự tham gia của gần 700 người dân. Đã giới thiệu về đường ống khí tại Thái Bình, chiếu phim các sự cố đường ống khí trên thế giới, nêu quy định về đảm bảo an ninh an toàn đường ống dẫn khí… 100% hộ dân liên quan hệ thống dẫn khí Thái Bình đã ký cam kết phối hợp thực hiện bảo vệ an ninh an toàn (ANAT) đường ống dẫn khí.

Bên cạnh đó, PV GAS, các đơn vị trực thuộc và thành viên như Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ, Công ty Khí thấp áp thường xuyên triển khai đầy đủ các biện pháp quản lý, kỹ thuật, giám sát ANAT hoạt động của các trạm phân phối, tuyến ống như thiết lập hệ thống biển báo (biển báo tim ống, biển báo nguy hiểm, biển thông tin ANAT, các mốc ranh…); tổ chức tuần tra, giám sát bảo vệ các trạm và tuyến ống khí cho toàn bộ công trình khí. Những dịp lễ, Tết, PV GAS càng tăng cường phối hợp với Công an huyện thực hiện quản lý, tuần tra hết sức nghiêm ngặt.

Trong quá trình triển khai dự án, PV GAS và chính quyền địa phương đã ghi nhận một vụ việc lấn chiếm tại thôn Minh Châu, xã Đông Minh. Cán bộ của PV GAS đã sớm phát hiện vụ việc, chủ động gặp gỡ, nhắc nhở các hộ dân, sau đó cùng chính quyền địa phương lập biên bản, yêu cầu dừng ngay việc xây dựng và tháo dỡ công trình vi phạm. Với nỗ lực phối hợp hành động của các bên liên quan, đến ngày 7-4-2016, toàn bộ các hộ vi phạm đã tháo dỡ hết các công trình vi phạm, trả lại hành lang bảo vệ, đảm bảo ANAT hệ thống đường ống dẫn khí.

Thời gian tiếp theo, PV GAS, nhất là 2 công ty thành viên kể trên, sẽ đẩy mạnh phối hợp thực hiện tiếp các cuộc truyền thông tập trung đến mọi hộ dân trên hành lang tuyến ống dẫn khí tại Thái Bình; tiếp tục vận động nhân dân tham gia chương trình bảo vệ an toàn hệ thống dẫn khí, qua đó bảo vệ an toàn cho người dân, bảo vệ an ninh trật tự trên biển và đất liền.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý các hệ thống khí Cửu Long, Nam Côn Sơn, Cà Mau và Thái Bình, PV GAS đã và đang triển khai các biện pháp quản lý an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, đảm bảo ANAT công trình khí. Cho đến nay, hệ thống thu gom và vận chuyển khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 & 106 hoạt động ổn định, an toàn.

PV