Đó là di tích ở nhà 90 Thợ Nhuộm - một trong những cơ sở bí mật của Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi diễn ra nhiều hội nghị quan trọng và đặc biệt, ngôi nhà là nơi đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng viết bản Dự thảo Luận cương chính trị.

Khu lưu niệm Bác Hồ ở huyện Thạch Thất.

Việc chỉnh trang cũng được thực hiện tại 4 di tích: nhà 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; nhà 5D Hàm Long - nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam; nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) - nơi Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thượng (quận Tây Hồ) - nơi Bác Hồ về ở từ ngày 23 đến ngày 25/8/1945, trước khi vào nội thành chuẩn bị cho lễ ra mắt Chính phủ lâm thời 2/9/1945.

10 địa điểm liên quan đến sự kiện lịch sử cũng được gắn biển lưu niệm: đê Quán Tình (quận Long Biên), điểm tiếp quản giải phóng Thủ đô ở cổng Bảo tàng Không quân, đê 57 (quận Thanh Xuân), nhà cụ Nguyễn Thị An (quận Tây Hồ)…

Dạ Miên