Theo đó, sẽ đảm bảo số lượng 7 vạn công nhân trong ngành, kéo dài tối đa 2 năm cư trú cho TTS đã nhập cảnh trong ngành xây dựng theo tư cách cư trú “hoạt động đặc thù” sau khi kết thúc 3 năm tu nghiệp nếu có nguyện vọng. Chính sách này sẽ được thực hiện từ tháng năm tài chính 2015.

Những thực tập sinh xây dựng Việt Nam sắp hết hợp đồng 3 năm tại Nhật Bản có cơ hội làm việc thêm 2 năm.

Hiện tại, Nhật Bản không công nhận tái nhập cảnh đối với chương trình TTS nước ngoài, nhưng công nhận việc tái nhập cảnh đối với TTS ngành xây dựng có tư cách “hoạt động đặc thù”, nếu đã về nước trên 1 năm sẽ chấp nhận tái nhập cảnh và thời gian cư trú tối đa là 3 năm. Chính phủ và Ngành xây dựng Nhật Bản sẽ lập ra hội đồng giám sát để tăng cường quản lý thể chế, không để người nước ngoài làm việc trong thời gian dài hoặc chỉ giới hạn cho phép đối với những đoàn thể không có hành vi vi phạm trong 5 năm trở lại đây

Thu Uyên