Cụ thể, dự án được triển khai tại 7 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, trong thời gian từ nay đến năm 2013 với mục tiêu nghiên cứu, xây dựng giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng ven biển ĐBSCL.

Một trong những giải pháp được ưu tiên là xây dựng các dự án kiểm soát mặn ở vùng ven biển Gò Công, Bến Tre, Nam Mang Thít, Quản Lộ - Phụng Hiệp, Tứ giác Long Xuyên (tỉnh Kiên Giang)...

K. Vy