Ông Dương Văn Thạch, Giám đốc công ty phân bua: "Đường nước xả thải này không phải do chúng tôi cố ý xả ra suối, mà do chuột làm lỗ vì vậy dẫn đến nước tràn xuống suối, chứ thực tình chúng tôi không cố ý, vì chiều nay trước khi về nhà ở Hoà Thành lúc 18h tôi còn ra ngoài kiểm tra".

Mặc dù nhà máy của ông Thạch có đào 10 ao xả nước thải nhưng chưa có hệ thống chống thấm, nhà máy có 3 giếng khoan nhưng đưa vào sử dụng hai giếng. Cảnh sát môi trường lập biên bản hành vi vô ý để nước xả thải chưa qua xử lý ra môi trường và yêu cầu nhà máy đắp ngăn ngay đường nước xả thải ra suối Vàng.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã lấy mẫu nước xả thải để kiểm nghiệm

Sông Ninh