Theo đó, đã thu hồi số tiền 45,9 triệu đồng đối với UBND xã Quế An để nộp ngân sách do sai phạm trong việc thực hiện không đúng phương án chăn nuôi gà trên địa xã. Kiểm điểm tập thể UBND xã Quế An và các cán bộ, gồm: Hoàng Kim Minh, Chủ tịch UBND xã Quế An; Hồ Văn Hùng (Ban Lâm Nông xã); Lê Thị Thu Hà (cán bộ kế toán, tài chính xã); Lương Văn Phước… cùng một số cán bộ khác của UBND xã Quế An và của Phòng NN&PTNT huyện Quế Sơn, do liên quan đến sai phạm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, còn kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Võ Minh Long, cán bộ Trạm Thú y huyện Quế Sơn có sai phạm trong việc tư vấn đơn vị cung ứng giống, thức ăn, thuốc thú y và trợ giúp cho UBND xã Quế An rút lại số tiền thức ăn do không thực hiện hợp đồng với tư cách là người môi giới

An Khang