14 đơn vị bị xử phạt hành chính này (Nhà máy chế biến nước dứa cô đặc, Nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh Cửa Hội, Công ty cổ phần Giấy Sông Lam, Bệnh viện Nhi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Nhà máy chế biến thịt xuất khẩu, Nhà máy gạch Hoàng Mai, Dự án nuôi tôm công nghiệp, Dự án khai thác đá Bazan Nghĩa Đàn…), chủ yếu vi phạm những lỗi như chưa quan trắc môi trường, chưa đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chưa có giấy phép xả thải…

PV