Trong thời gian còn đương chức Chủ tịch UBND phường Lê Lợi, ông Minh đã câu kết cùng Nguyễn Đăng Trung và Nguyễn Hữu Lâm (nguyên cán bộ địa chính phường Lê Lợi) để cấp hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định cho nhiều hộ dân ở phường Lê Lợi

PV