Tham gia ngày hội, có tất cả 37 đơn vị, trong đó, có 18 đơn vị trong khối danh nghiệp; 11 trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; 8 đơn vị xuất khẩu lao động, với nhu cầu tuyển dụng hơn 2.500 lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc KKT Vũng Áng và hơn 1.800 lao động làm việc ở nước ngoài.

Phát biểu tại ngày hội việc làm - đào tạo nghề, ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, các cấp, các ngành, các cơ sở đào tạo, giới thiệu việc làm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cấp, các ngành, nhân dân trong công tác đào tạo nghề, học nghề, chuyển đổi nghề, nhất là đối tượng lao động nông thôn, lao động thuộc vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tập trung điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề của người dân, công tác điều tra khảo sát phải gắn liền với định hướng đào tạo, giải quyết việc làm; chủ động trong công tác đào tạo, chuyển đổi, bố trí nghề tại chỗ.

Tại buổi lễ có hàng ngàn người dân và thanh niên, học sinh, sinh viên trong các xã vùng dự án Formosa và con em các địa phương lân cận đã đến tìm hiểu, tìm việc

Công Tường