Từ ngày 21/4, áp dụng Nghị định mới về nhãn hàng hoá.

Chính vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về việc ghi nhãn hàng hoá.

Theo ông Lê Văn Kiều, Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư trên với mục đích giúp nhà sản xuất quảng bá tính năng của sản phẩm tới người tiêu dùng một cách chi tiết hơn.

Như vậy, nhờ Thông tư hướng dẫn chi tiết này, sản phẩm của các cơ sở sản xuất tới người tiêu dùng được minh bạch hơn và chính các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày càng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc ghi nhãn hàng hoá trên sản phẩm của mình.

Theo Thông tư, sản phẩm ghi trên nhãn hàng hoá được chi tiết hoá gần như là tuyệt đối, ví dụ sản phẩm xúc xích bò trước đây chỉ ghi chung chung được làm bằng thịt bò thì nay phải ghi rõ sản phẩm có bao nhiều phần % là thịt bò, bao nhiêu % là các thành phần khác. Nhãn của các loại thực phẩm khác cũng phải ghi tương tự.

Đối với các chất phụ gia dùng để tạo màu sắc, hương vị mà màu sắc, hương vị đó ghi kèm theo tên hàng hoá thì nhà sản xuất không phải ghi định lượng. Ví dụ: Sữa rửa mặt hương táo thì nhà sản xuất không phải ghi phần % hương táo trên sản phẩm, song phải ghi rõ những chất phụ gia theo quy định.

Tuy nhiên, tên chất chiết xuất, tinh chất từ các nguyên liệu tự nhiên ghi kèm với tên hàng hoá thì nhà sản xuất phải ghi thành phần định lượng, chất chiết xuất... Những sản phẩm khi sử dụng cần pha chế với các chất khác thì nhà sản xuất cũng phải ghi rõ chất kết hợp theo từng con số cụ thể.

Ngoài những quy định chi tiết trên thì Thông tư lần này còn yêu cầu nhà sản xuất ghi tên tổ chức, cá nhân và địa danh trên mỗi sản phẩm không được viết tắt, và phải cụ thể nơi sản xuất ở từng xã, thị trấn... thay vì chỉ viết sản phẩm sản xuất tại tỉnh nào đó.

Ví dụ sản xuất tại Khu công nghiệp A - Phố Nối - Hưng Yên chứ không thể là sản phẩm được sản xuất tại Hưng Yên... Trong trường hợp công ty có nhà máy sản xuất ở nhiều nơi khác nhau thì cũng phải ghi rõ địa điểm nhà máy đó nằm ở đâu.

Đối với hàng hoá có nhiều nơi liên doanh sản xuất thì phải ghi rõ địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện công đoạn cuối cùng trước khi lưu thông. Khi cơ sở sản xuất sản phẩm cho một đối tác có tiếng nào đó thì trên sản phẩm cũng phải ghi rõ mối liên hệ giữa cơ sở sản xuất và các đối tác trên để tránh tình trạng lợi dụng tiếng tăm của đối tác uy tín quảng bá cho sản phẩm của công ty.

Thông tư cũng nêu rõ, khi ghi các con số, khối lượng, thể tích của sản phẩm thì nhà sản xuất phải ghi là số tự nhiên dễ hiểu thay vì số thập phân. Thời gian sử dụng sản phẩm thì nhà sản xuất cũng phải ghi rõ là sản xuất vào ngày, tháng, năm và hết hạn vào ngày tháng năm nào thay vì viết các con số thời gian trên liền tù tì gây khó hiểu.

Về phía các doanh nghiệp thì họ thừa nhận, Thông tư mới về nhãn hàng hóa lần này không làm họ tăng thêm chi phí sản phẩm, nhưng giúp họ cạnh tranh tốt hơn tại các thị trường đầy khó tính, yêu cầu khắt khe về nhãn hàng hoá khi mà Việt Nam đã là thành thành viên chính thức của WTO.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, nhiều sản phẩm sản xuất từ các địa phương, làng nghề truyền thống ở Việt Nam hoặc là không có nhãn mác, nếu có thì cũng thiếu rất nhiều con số định lượng cho người tiêu dùng

Văn Nguyễn