Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giao: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động tiếp thị mại dâm, ma túy trên mạng Internet; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể các địa phương về quy trình đưa người nghiện ma túy vào danh sách và đưa người nghiện ma túy ra khỏi danh sách quản lý, góp phần tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng, tránh kỳ thị, phân biệt đối xử. Bộ Y tế ban hành văn bản công bố thông tin về triệu chứng, dấu hiệu người sử dụng ma túy tổng hợp để giúp các cơ quan chức năng thống kê và quản lý số người này; hỗ trợ, hướng dẫn địa phương đào tạo, cấp chứng chỉ đủ tiêu chuẩn cho các cán bộ, cơ sở tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Bộ Y tế cũng cần huy động tối đa lực lượng chuyên môn tham gia vào các cơ sở điều trị Methadone, nghiên cứu đưa điều trị Methadone vào các cơ sở cai nghiện; nghiên cứu các bài thuốc, loại thuốc để hỗ trợ điều trị, điều trị thay thế, điều trị đối kháng nghiện ma túy. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết, đánh giá các mô hình hỗ trợ, quản lý người sau cai nghiện, lựa chọn mô hình hiệu quả để nhân rộng. 

Chỉ đạo về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, đặc biệt là ma túy tổng hợp; khẩn trương phê duyệt và triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020 và Đề án thí điểm chuyển đổi một phần Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục lao động xã hội số V thành cơ sở điều trị ma túy tự nguyện. Hà Nội cần lồng ghép triệt để việc điều trị Methadone vào các cơ sở sẵn có, tận dụng tối đa công suất và nguồn nhân lực hiện có của các cơ sở để điều trị Methadone trên địa bàn thành phố...

PV (theo TTXVN)