Do bất cẩn nên chiếc xe đạp trượt xuống bờ sông làm cả ba em cùng rơi xuống nước. Khoảng 30 phút sau, khi người dân phát hiện và đưa các em lên bờ thì cả 3 em đều đã tắt thở

Thanh Bình