Để xây dựng trường Đại học Thủ đô Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận dành 20ha đất tại xã Dục Tú (huyện Đông Anh - Hà Nội) và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết để xây dựng trường, đồng thời cam kết đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm và nguồn vốn đầu tư theo chuẩn của một trường đại học.

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội hiện nay đã có 6 giáo sư và phó giáo sư, 28 tiến sĩ, 20 nghiên cứu sinh, 162 thạc sĩ, đạt tỷ lệ gần 80% giảng viên cơ hữu có trình độ trên đại học

C.L.