Diễn đàn kéo dài trong 3 ngày từ 12 đến 14-12, do Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Sáng kiến hạ nguồn sông Mekong tổ chức với sự tài trợ của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Diễn đàn gồm các bài trình bày đề dẫn tại phiên toàn thể, các tiểu ban song song, thảo luận nhóm và hoạt động kết nối mạng lưới với mục tiêu tổng thể là tằn cường cơ hội lãnh đạo cho phụ nữ và trẻ em gái trong khu vực hạ nguồn song Mekong.

Diễn đàn lãnh đạo nữ Hạ nguồn sông Mekong

Tại đây, các đại biểu có cơ hội tiếp cận các nguồn lực, tăng cường mạng lưới quan hệ chuyên môn và xây dựng các sáng kiến nhằm nâng cao bình đẳng giới tại cơ quan và cộng đồng của mình.

Đại biểu tham dự diễn đàn là các lãnh đạo thuộc nhiều ngành khác nhau trong khu vực như giáo dục, doanh nghiệp, STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), y tế và dịch vụ con người tại 5 nước hạ nguồn sông Mekong (LMI).

Sự tham gia của nhiều đại biểu đến từ các quốc gia khác nhau

Diễn đàn cũng tập trung vào nhiều vấn đề khác như: nâng cao vị thế và cơ hội cho phụ nữ khu vực hạ nguồn sông Mekong; hỗ trợ phụ nữ ở môi trường đại học; hỗ trợ phụ nữ phát triển và thành công trong nghề nghiệp; kỹ thuật xây dựng sự tự tin để thành công; tăng đại diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo; tăng cường sự tham gia của nam giới vào cuộc chiến vì tiến bộ của phụ nữ; chiến lược vượt qua kỳ thị về giới và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong khu vực.

Tuyến La