Thời gian gần đây, tình hình tội phạm về tiền giả có chiều hướng gia tăng. Không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà nó còn diễn ra ở hầu hết tất cả các đồng tiền đang lưu thông trên thế giới. Công nghệ các đối tượng dùng sản xuất tiền giả rất tinh vi, có độ chính xác cao, một số đồng tiền giả được các cơ quan chức năng phát hiện thu giữ trong thời gian qua có độ giống tiền thật lên tới 90%.

Quang cảnh buổi tuyên truyền tai thị trấn Mường Khương.

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới, về các quy định của pháp luật về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, cách kiểm tra, nhận biết tiền thật, tiền giả; không để bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo phạm tội tiêu thụ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, đồng thời vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin cho Bộ đội Biên phòng cũng như các cơ quan chức năng về hành vi lưu hành, buôn bán tiền giả.

Tài liệu minh họa.

Tại buổi tuyên truyền cán bộ và nhân dân của 17 thôn, tổ dân phố thuộc thị trấn Mường Khương được cán bộ đồn Biên phòng Mường Khương và Cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai. 

Cán bộ biên phòng tuyền truyền cho nhân dân cách nhan biet tiền giả, tiền thật và cách phòng ngừa.

Thông tin về tiền Việt Nam, cách kiểm tra, nhận biết tiền thật, tiền giả; một số thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của tội phạm, các quy định của pháp luật về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. 

Cán bộ và nhân dân thị trấn Mường Khương được tuyên truyền về phòng, chống tiền giả

Cán bộ tuyên truyền đã chủ động sử dụng tiếng dân tộc (Mông, Nùng…) ở những thôn, bản, tổ dân phố mà cư dân đa số là người dân tộc thiểu số để tổ chức tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất. Đã có rất nhiều ý kiếm tham gia của người dân đều được cán bộ tuyên truyền giải thích rõ ràng, qua đó người dân đã hiều để phòng, chống tiêu thụ tiền giả trên địa bàn biên giới.

Trung Dũng