Mua sắm công có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, là chìa khóa để phân phối hàng hóa và dịch vụ quan trọng cho xã hội, trong phát triển các lĩnh vực chủ chốt. Tuy nhiên, mua sắm công lại là một trong những lĩnh vực nhiều nguy cơ tham nhũng nhất. Ước tính gian lận và tham nhũng có thể chiếm tới 10-25% tổng giá trị mua sắm công, theo UNODC. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, số tiền thất thoát do tham nhũng trong lĩnh vực mua sắm công hàng năm là khoảng 2.000 tỷ USD trên phạm vi toàn cầu.

Mặc dù trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã thể hiện những cam kết mạnh mẽ, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, mua sắm công ngày càng hoàn thiện, nhưng các hiện tượng tiêu cực trong mua sắm công như tham nhũng, hối lộ, gian lận…có những diễn biến rất phức tạp. Thực tế này đòi hỏi đội ngũ những người làm trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần không ngừng nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp tham nhũng, gian lận trong đấu thầu, mua sắm công.

Buổi lễ giới thiệu cuốn sách diễn ra tại Hà Nội vào ngày 16/7. Cuốn sách là một cẩm nang giải thích các yếu tố liên quan đến tham nhũng và gian lận trong hoạt động đấu thầu, mua sắm công và hướng dẫn hỗ trợ các thanh tra viên ngành NN&PTNT trong phát hiện và phòng chống tham nhũng và gian lận trong các dự án đấu thầu thuộc phạm vi ngành quản lý.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Văn Thanh, Phó Chánh Thanh tra BNN&PTNT nhận định, cuốn sách là “cẩm nang quý, giúp các thanh tra viên ngành NN&PTNT có thêm kiến thức về pháp lý, cách thức nhận biết về hành vi, thủ đoạn gian lận có thể xảy ra trong quá trình tổ chức, thực hiện mua sắm công trong ngành NN&PTNT, góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực thanh tra trong lĩnh vực này”.

Ông Francesco Checchi, Cố vấn khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương về Phòng, chống tham nhũng của UNODC, cho biết, những hoạt động hợp tác giữa UNODC và BNN&PTNT trong thời gian qua và việc soạn thảo Hướng dẫn này “thể hiện nỗ lực của UNODC và BNN&PTNT trong việc hỗ trợ các cán bộ hữu trách trong phòng ngừa và phát hiện tham nhũng, gian lận của ngành NN&PTNT”.

Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đã đóng góp ý kiến chuyên môn trong quá trình xây dựng tài liệu này, bao gồm chuyên gia từ BNN&PTNT, UNODC, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an…

Duy Tiến