Theo PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện từ năm 2011.

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan tặng hoa cho các đơn vị tham gia chương trình bình ổn giá thuốc.

Đây là chương trình đặc biệt, chỉ có ở TP Hồ Chí Minh và nhận được sự hướng ứng rất lớn của giới sản xuất, kinh doanh dược phẩm trong nước. Đến nay, sau 5 năm thực hiện, đã có 14 doanh nghiệp dược tham gia phân phối thuốc bình ổn (năm 2011 chỉ có 4 doanh nghiệp tham gia).

Hy vọng chương trình bình ổn giá thuốc năm 2016 sẽ giúp những người nghèo, cận nghèo được tiếp cận thuốc chất lượng và giá cả hợp lý.

Ngoài ra, thành phố cũng đã có 3.852 điểm bán thuốc bình ổn là các nhà thuốc GPP và Đại lý thuốc (năm 2011 chỉ có 400 điểm); trong đó thống kê có 551 mặt hàng thuốc bình ổn (năm 2011 mới chỉ có 45 mặt hàng).

Dự kiến đến năm 2017, TP sẽ có 4.000 điểm bán thuốc bình ổn và 563 mặt hàng thuốc bình ổn.  

H.Nga