Trong đó, trồng mới rừng sản xuất đạt 132.500ha, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo Bộ NN&PTNT, mức khoán thấp đã gây khó khăn trong công tác triển khai trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: Diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng trồng mới chỉ đạt 8.500ha, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ NN&PTNT cũng đưa ra số liệu diện tích rừng bị chặt phá trong 8 tháng đầu năm là 464ha, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, thời tiết nắng nóng cục bộ nên tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực miền Trung vẫn còn xảy ra cháy rừng. Tính chung 8 tháng đầu năm, diện tích rừng bị cháy là 742ha (giảm 70,4%).

C.L.