Ngày 10/12, tin từ Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tiếp nhận hơn 500 tờ giấy bạc Cụ Hồ, do ông Hồ Văn Cưng (ngụ xã Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) hiến tặng để phục vụ công tác trưng bày triển lãm.

Số giấy bạc Cụ Hồ được ông Hồ Văn Cưng tìm thấy trong lúc cất nhà. 500 tờ giấy bạc với nhiều mệnh giá khác nhau, nhiều nhất là loại mệnh giá 100 đồng (379 tờ), loại mệnh giá 20 đồng (91 tờ) và loại mệnh giá 50 đồng (33 tờ). Theo Bảo tàng Vĩnh Long, đây là loại giấy bạc được in tại Nam Bộ vào năm 1948 và được Bác Hồ ký quyết định phát hành.

Vào thời điểm này, người dân ở vùng địch chiếm đóng vẫn có thể lưu hành và sử dụng giấy bạc Cụ Hồ. Nhiều người ngày ấy hay dặn dò nhau: người Việt Nam tiêu tiền Việt Nam, dù rách nát cũng xài, miễn còn hình Bác Hồ là được. Và người dân Nam Bộ lúc bấy giờ, thường hay lưu giữ những tờ giấy bạc Cụ Hồ như một cách để nhớ về Bác

Văn Vĩnh