Với khẩu hiệu “Tuân thủ pháp luật lao động vì những công trình xây dựng an toàn”, chiến dịch thanh tra nhằm thúc đẩy việc tuân thủ tốt hơn với các tiêu chuẩn và quy định về lao động với mục đích giải quyết các vi phạm phổ biến trong ngành xây dựng và từ đó cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

Chiến dịch sẽ tập trung nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội về pháp luật lao động và các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng. Đặc biệt, chiến dịch sẽ tăng cường số lượng các doanh nghiệp, công trình xây dựng được thanh tra lên ít nhất là 630 đơn vị trên toàn quốc trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 11. Mỗi tỉnh, thành phố sẽ thanh tra lao động ít nhất 10 doanh nghiệp, công trình lao động.

Các nội dung thanh tra trọng điểm sẽ bao gồm thời giờ làm việc, làm thêm giờ; tiền lương; xây dựng nội quy và đào tạo về an toàn vệ sinh lao động; phương tiện bảo vệ cá nhân; tổ chức mặt bằng; sử dụng xe, máy, giàn giáo, giá đỡ, điện và thiết bị điện; công tác cốppha, cốt thép và bê tông; công tác hàn và công tác hoàn thiện.

Được biết, năm 2015, trong số các vụ tai nạn lao động chết người được báo cáo, xây dựng đứng đầu danh sách các ngành về số vụ cũng như số người chết. Ngành này chiếm tới 38% tổng số nạn nhân thiệt mạng khi đang làm việc và 35% tổng số tai nạn lao động chết người được báo cáo. Trong khi đó, ngành đứng thứ hai, ngành cơ khí chế tạo chỉ chiếm 8% số vụ và 7% số người chết.

Trong số 6 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nhiều thương vong nhất của năm 2015, đã có tới 4 vụ xảy ra tại các công trường xây dựng. Trong khi đó, còn có nhiều vụ tai nạn lao động, thương tích và bệnh nghề nghiệp trong ngành này có thể đã không được báo cáo.

 Lĩnh vực xây dựng là một trong những nguồn tạo việc làm chính tại Việt Nam. Theo ước tính của Chính phủ năm 2014, có tới hơn 3,3 triệu người lao động kiếm sống từ ngành này.

Chiến dịch thanh tra lao động 2016 là chiến dịch lần thứ hai của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Chiến dịch lần thứ nhất trong năm 2015 tập trung vào ngành dệt may.

Hải Châu