Biến đổi khí hậu và thiên tai đã trở thành vấn đề toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng tỷ người trên Trái đất. Ở Việt Nam ngay tại thời điểm này, trận mưa lũ lớn nhất trong hàng chục năm qua đang gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung và miền núi phía bắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã chủ động và quyết tâm triển khai nhiều biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, nhất là hoàn thiện, bổ sung hệ thống luật pháp, chính sách về phòng, chống thiên tai; tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ứng phó có hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm tạo bộ máy chỉ đạo-quản lý phòng chống thiên tai có năng lực, thống nhất từ Trung ương tới địa phương.

Hải Châu