Nếu hội viên thanh toán bằng thẻ Visa do Tienphong Bank phát hành, hội viên sẽ được hưởng mức giá 500.000đ/phòng/đêm nghỉ. Chương trình được áp dụng từ ngày 5/6/2013 cho đến hết  ngày 5/9/2013. Mức ưu đãi được áp dụng khác nhau cho từng hạng hội viên.

Theo đó, hội viên Kim cương được hưởng ưu đãi tối đa 4 đêm nghỉ, hội viên Vàng được hưởng 3 đêm nghỉ và hội viên Titan được hưởng tối đa 2 đêm nghỉ

K. Vy