Cụ thể: Đoạn từ cầu Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo: Đắp mở rộng mặt đê kết hợp tường chắn bê tông cốt thép để bổ sung 2 làn xe chạy; xây mới 5 điểm quay đầu xe kết nối giao thông trên đê với đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật phía dưới.

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến bến xe Lương Yên: Xây cầu cạn rộng 10,5m chạy song song với đê và 1 cầu nhánh dẫn lên cầu cạn từ đường Trần Hưng Đạo rộng 7m. Đoạn từ bến xe Lương Yên đến cầu Vĩnh Tuy (phố Minh Khai): Đắp mở rộng mặt đê kết hợp tường chắn bê tông cốt thép để cải rạo mở rộng đường giao thông trên đê

N.Y.