Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại lễ mít tinh.

Tới dự có đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo các Bộ, các ban, ngành; các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Phát biểu tại lễ mít tinh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hai ngày lễ lớn: Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1886.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói: "Ngày 30/4/1975 đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là một chiến thắng mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại ở thế kỷ 20, một sự kiện có ý nghĩa quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Trong khi đó, ngày 1-5 là ngày hội đoàn kết của người lao động và nhân dân bị áp bức trên thế giới. Ngày đó cổ vũ giai cấp công nhân, những người lao động và toàn thể nhân dân ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Đề cập đến thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X vừa qua, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, Đại hội đang mở ra một giai đoạn mới mạnh mẽ hơn của đất nước nhằm sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo đà để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng, theo lời kêu gọi của Đại hội, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi mít tinh, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Cù Thị Hậu thay mặt những người lao động và giai cấp công nhân Việt Nam phát biểu nêu rõ: "Cùng với giai cấp công nhân và phong trào công đoàn trên thế giới, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam đã nêu cao tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1-5, luôn đoàn kết chặt chẽ với công nhân và nhân dân lao động các nước kiên cường đấu tranh vì độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, vì quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động".

Bà Cù Thị Hậu đã nhiệt liệt chào mừng thành công của Đại hội, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, phấn đấu đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, giải quyết hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, của người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội do Đại hội X đã đề ra.

Cũng phát biểu tại cuộc mít tinh, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã nhắc lại những ngày tháng tư hào hùng của thế hệ thanh niên và kêu gọi thế hệ trẻ hãy xây dựng cho mình một niềm tin và lao động cật lực vì niềm tin đó - niềm tin một ngày không xa, Việt Nam sẽ đứng vào hàng các quốc gia phát triển ở khu vực và thế giới

Đ.T-C.T.