Đây là dự án lâm nghiệp lớn nhất từ trước đến nay ở miền Trung do Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lựa chọn đầu tư với tổng dự toán 75 triệu USD, trong đó có 39,5 triệu USD vốn tín dụng của WB, 9 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường toàn cầu và 9 triệu euro của Chính phủ hai nước Hà Lan, Phần Lan hỗ trợ.

Ước tính, dự án thu hút và giải quyết việc làm cho 19.000 hộ gia đình có mức thu nhập thấp và trung bình ở 120 xã thuộc 21 huyện tại 4 tỉnh nêu trên.

Ngân hàng Chính sách xã hội và Bộ Tài chính đã ký thỏa thuận về hợp đồng tín dụng vay vốn từ nguồn tín dụng của WB3 để triển khai giải ngân. Theo đó, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội các tỉnh giải quyết vốn vay cho các hộ gia đình đã đăng ký thực hiện dự án

V.L.