Trung tâm Tư vấn kỹ thuật bảo vệ môi trường Bắc Kinh đã lấy 16 mẫu màng bảo quản PVC từ các siêu thị của Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy có 15/16 loại có chứa chất dẻo cấm sử dụng là DEHA. Trong đó, mức thấp nhất vượt ngưỡng cho phép 98 lần, cao nhất vượt ngưỡng 472 lần, bình quân vượt ngưỡng gấp 200%. Tuy nhiên, thông tin của CCTV và các báo mạng của Trung Quốc chưa nêu cụ thể tên sản phẩm, doanh nghiệp sản xuất các màng bảo quản không đảm bảo trên.

Trước thông tin cảnh báo trên, ngày 30/7, Cục ATTP đã chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia, Viện Vệ sinh - Y tế công cộng TP HCM lấy mẫu giám sát, kiểm nghiệm DEHA và những hóa chất thôi nhiễm độc hại khác đối với sản phẩm màng bọc bảo quản thực phẩm PVC tại 2 thành phố Hà Nội và TP HCM. Trước mắt tập trung các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc

Dạ Miên