Mực nước cao nhất sáng 13/8 trên sông Tiền tại Mỹ Thuận đạt 1,75m (dưới BĐ3: 0,05m); trên sông Hậu tại Long Xuyên là 2,34m (trên BĐ2: 0,14m), tại Cần Thơ là 1,92m (trên BĐ3: 0,02m). Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long sẽ tiếp tục xuống.

Đến ngày 18/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,7m (trên BĐ1: 0,2m); tại Châu Đốc xuống mức 2,8m; tại các trạm chính vùng hạ nguồn xuống mức BĐ1 và dưới BĐ1

H. Ly