4 tiêu chí trong mô hình “Nam giới điểm 10” gồm: Thực hiện tốt nghĩa vụ trong gia đình, thủy chung chồng vợ, yêu thương cha mẹ, con cái; tôn trọng, tin cậy, quan tâm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm và gìn giữ tổ ấm gia đình; nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng xã hội; quan tâm giúp đỡ phụ nữ trong cơ quan và ngoài xã hội, đã tạo điều kiện nam giới phát huy vai trò phát triển xã hội.

Trong dịp này, UBND tỉnh Long An trao Bằng khen cho 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích thực hiện tốt mô hình “Nam giới điểm 10” năm 2013 và 146 cá nhân đạt “Nam giới điểm 10” cấp tỉnh lần 4 năm 2013

T.S.