Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Trần Quang Cơ trân trọng cảm ơn: Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Nam Định, các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các gia đình thông gia, họ hàng nội, ngoại, đồng chí, bạn bè gần xa và bà con trong tổ dân phố đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa đồng chí Trần Quang Cơ, nguyên Ủy viên BCHTƯ Đảng khóa VII, nguyên Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội ngày 1/7/2015.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình