Đây là nguồn động viên to lớn và đầy ý nghĩa để để những người làm Báo CAND tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Báo CAND xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, xin hứa sẽ luôn xứng đáng với lòng tin của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và bạn đọc

BÁO CAND