Đây là một sự kiện văn hóa đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, là cơ hội để sinh viên quốc tế bày tỏ tình yêu Tổ quốc thông qua Quốc ca của nước mình, đồng thời tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam, góp phần xây dựng một môi trường học tập thân thiện và đa dạng văn hóa.

Tham dự “Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế” sẽ có hơn 20 đội đến từ 20 quốc gia thuộc 5 châu lục. Giám khảo của cuộc thi là các nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam.

H.Thanh