Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (1807 - 1872) sinh ra một trong gia đình ngư dân nghèo ở thôn Long Tuyền, châu Định Viễn, dinh Vĩnh Trấn (nay thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Năm 1835, Bùi Hữu Nghĩa đỗ đầu kỳ thi Hương tại Gia Định. Sau đó được triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm làm tri huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hòa (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) rồi tri huyện Trà Vang, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc tỉnh Trà Vinh).

Năm 1862, ông từ quan về quê dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho dân, tham gia phong trào chống thực dân pháp ở địa phương. Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa để lại sự nghiệp thơ, văn có giá trị lớn trong văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX. Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa là tấm gương sáng về sự công minh, chính trực, hết lòng vì dân, vì nước, dám đấu tranh chống áp bức, bất công để cho các thế hệ con cháu noi theo, là niềm tự hào của người dân Cần Thơ và nhân dân cả nước.

Văn Vĩnh