Trong đó, quy hoạch nhà máy nước mặt sông Hồng bao gồm: Một phần diện tích phục vụ cho dự án do Công ty Nước sạch Hà Nội làm chủ đầu tư, công suất 300.000m3/ngày đêm để triển khai trong giai đoạn 2015-2018 và một phần diện tích dự kiến phục vụ cho việc triển khai dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hungary.

N.Y.