Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban ATGT TP HCM, để ngăn chặn nạn “đinh tặc” gây nguy hiểm cho người đi đường, các cơ quan chức năng của TP HCM đã buộc các đối tượng hành nghề vá xe tại 146 điểm sửa, vá xe tự phát cam kết không rải đinh, vật nhọn trên đường giao thông… cũng như cam kết không tiếp tay cho “đinh tặc”.

Chính quyền các phường, quận tại các địa bàn nóng về đinh tặc như quận 2, Thủ Đức đã lập 6 chốt tiếp nhận thông tin về rải đinh; duy trì tổ hút đinh, hỗ trợ vá săm xe miễn phí hàng ngày.

Tuy nhiên, khi các điểm vá xe tự phát ngang nhiên mở ra nhan nhản như vậy, nguy cơ dính “đinh tặc” vẫn còn tiềm ẩn với người đi đường thì các phường, quận mới chỉ lập biên bản có 5 điểm vá xe không đăng ký kinh doanh; xử phạt hành chính 15 điểm vá, sửa xe; yêu cầu 16 điểm ngưng hoạt động và tịch thu 8 bộ đồ nghề sửa vá xe…

Đ.T.